Home    QDD Home    Geschiedenis    Leden    Jaarlied  

 Fotogallerij   Foto's Reunie   Gastenboek    Varia    Links


Het Jaarlied en andere liederen


Het zingen van diverse liederen kent een grote traditie op de Koninklijke Militaire Academie. Het belangrijkste lied voor een jaarvereniging is het Jaarlied. 

Het jaarlied is bedoeld om de band binnen het jaar te verstevigen. Aangezien ieder jaar traditioneel gesplitst is in een jaarvereniging KL en een jaarvereniging KLu is dit jaarlied dus tevens het jaarlied van onze Luchmacht jaargenoten, verenigd in de jaarvereniging Full Throttle.

Een jaar heeft zijn jaarlied niet voor het uitkiezen. Het wordt geschreven door een drietal ouderejaars, de zogenaamde Zangcommissie. Vervolgens krijgt het jaar tijdens de Co÷rdinatieperiode het jaarlied aangeleerd.

Het jaarlied wordt meestal ten gehore gebracht tijdens gala's of andere feesten. Indien jaarliederen ten gehore worden gebracht gebeurt dit traditioneel met het lied van het jongst aanwezige jaar (meestal op dwingend verzoek van de ouderejaars). Vervolgens komen steeds ouderejaars aan bod. Het is overigens zeer ongepast voor jongerejaars om aan ouderejaars te verzoeken hun jaarlied ten gehore te brengen.

De teksten van de tegenwoordige jaarliederen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Ten eerste worden ze meestal gemaakt op de melodie van een bekend lied. Het jaarlied van QDD is geschreven op de melodie van het lied " 's Nachts na tweeŰn" van "de Havenzangers". Een tweede kenmerk is dat er in de tekst bezongen wordt dat het jaar een slecht jaar is, niet thuishoort op de KMA en dat men hard zal moeten werken om het einddoel te kunnen halen. (het is dan ook geschreven door ouderejaars). Het lied is derhalve te beschouwen als een soort geuzenlied.

Soms gebeurt het dat een ander lied in een jaar een dermate grote populariteit kent dat zij wordt aangenomen door een jaarvereniging als Alternatief Jaarlied. In het geval van Quod Dixi Dixi betreft dit Kronenburg Park van Frank Boeijen

Verder zijn er nog diverse andere liederen die op de KMA gezongen worden. Zo zijn er diverse liederen van het Cadettencorps, zoals het Cadettenlied en het Bon Soir. Een ander vaak gezongen lied betreft het Volkslied van Breda (Paarse Heide). Ook alle Wapens en Dienstvakken hebben een eigen lied, waarbij deze vaak nog zijn opgesplitst in diverse Regimentsliederen. Tenslotte mag in dit lijstje het Wilhelmus niet vergeten worden.

 

Jaarlied Opkomst '94  
(Quod Dixi Dixi en Full Throttle)

 

1 2 3, 1 2 3 en 3 2 1
De Commissie heeft weer eens gefaald
Zij hebben ons hierheen gehaald
Zo'n droeve klub is hier nog nooit gezien
We blijven altijd grijze muis
Zitten het liefst bij moeder thuis
Goed Corpslid worden wij nog niet misschien
De Co-baas gaat weer tegen ons tekeer
Maar hier blijven, nee, dat willen wij allang niet meer

 

Refrein:
Domme stieren, wij blijven nutteloze kuddedieren
Als wij de waarden en de normen niet leren
Zal de COCOM zich van ons afkeren
(ja, ja)
Domme stieren, wij worden toch nooit goeie officieren
Alles wat wij kunnen is dekken en opstaan
Wat doen zij mij hier toch aan
(ik ben een banaan)

 

De oud'rejaars die gaan ervoor
Leren ons van 't Cadettencorps
Maar ook al doen zij nog zo zeer hun best
Wij blijven liever bijdehand
En wijzen lessen van de hand
De brug over is alles wat ons rest
Co÷rdinatoren schelden ons weer vol
Maar dat boeit niet want wij blijven liever Noticol.

 

(Refrein)

 

Als wij nu stoppen ons te drukken
Kan het ons misschien nog lukken
En halen wij ons grote ideaal
Wij zijn er nu nog lange niet
Omdat niemand iets in ons ziet
Iedereen heeft van ons een flinke baal
Als dat zo doorgaat kost het ons de kop
En dan houdt de Co-tijd voor ons mondjes nooit meer op

 

(Refrein)

 

Niet te trekken...

Jaarlied bekijken in JPG? Klik hier